آقای ابطحي دوست تان قبلأ خيس مان کرده

اين را برای آن هايي که سن و سال شان آنقدری نيست که يادشان بيايد مي نويسم

همان سالي که فائزه هاشمي نماينده ی مجلس بود و رقابتش با ناطق نوری باعث شد تا آن جوک معروف "... توی خونه بهم مي گن فائزه..." زبانزد مردم بشود يکي از نمايندگان مجلس ترکيه به نام "مروه قاواقچي" برای اولين بار با حجاب اسلامي وارد مجلس ترکيه شد. نمايندگان مجلس ترکيه هم با رأی گيری او را از مجلس اخراج کردند برای حجابش و مدتي سر و صدا بود در ترکيه

فائزه هاشمي برداشت يک نامه ی پر سوز و گدازی خطاب به قاواقچي نوشت که مطبوعات هم چاپش کردند که مي توانيد ببينيدش در آرشيو روزنامه ی همشهری. نامه عبارت بود از اين که ای خانم قاواقچي همه ی ما اصلأ بايد دنبال تو راه بيفتيم که اين همه به حجابت وفادار بوده ای تا اين که از مجلس بيرونت کردند و من (يعني خانم فائزه هاشمي) از طرف زنان ايران به تو تبريک مي گويم و ما همگي از تو حمايت مي کنيم

هنوز جوهر نامه ی فائزه خشک نشده بود که مروه قاواقچي يک پيام داد که من از اين که مسلمانان ايراني پشتيبانم باشند نه تنها خوشحال نيستم بلکه فکر مي کنم شرمگين هم مي شوم که کشوری از من حمايت کند که خودش دارد حق زنانش را زير پا مي گذارد. شايد افتضاح تر از اين نمي شد جواب داد و فائزه را سنگ روی يخ کرد. بعد از آن هم حکايت حمايت و اخراج مروه قاواقچي اصلأ تمام شد در ايران

حالا علاء الدين بروجردی که او هم نماينده ی مجلس است برداشته برای زيدان نامه نوشته که حمايتت مي کنيم و دوباره داستان فائزه را تکرار کرده. در همان دوره ی نمايندگي فائزه همين آقای بروجردی هم عضو ارشد وزارت خارجه بود و طبيعتأ از داستان قاواقچي و فائزه مطلع بوده. تا اين جايش يعني هر دو جناح راست و چپ ايران برای مسائل مشابه يک واکنش مشابه بروز داده اند

حالا نگوئيد چرا به ابطحي گير مي دهم و دائم مي گويم دارد سر مردم و علي الخصوص جوان ها را شيره مي مالد. اگر بنا به گفته ی ايشان "وقتی زیدان اعلام کرد که ماترادزی به خواهر و مادرش جسارت کرده و نه به دین و تبار او، نه تنها اعتبار یک مسئول ایرانی آسیب دید، متأسفانه به اعتبار ملت بزرگ ایران نیز در ذهن جهانیان لطمه وارد آورد" خوب است ايشان که مضنه (قيمت) دستشان است تعيين بفرمايند ميزان لطمه ای که به آبرو و حيثيت مردم ايران بوسيله ی خانم هاشمي وارد شد چقدر بوده؟

نه که آقای ابطحي همينطور چپ و راست با تعيين "هزینه ی مواضع احساسی مسئولان" در فکر آبروی ملت بزرگ ايران هستند آدم مي ماند که نکند آسمان طرف های خانه شان دائمأ دو هوا دارد. ايشان خودشان مي روند قسمت خشکش مي ايستند اما يادشان نمي آيد قبلأ يکي ديگر از دوستانشان زده اند همه مان را سر تا پا خيس و بدبو کرده اند

نظرات

پست‌های پرطرفدار