پست‌ها

نمایش پست‌ها از نوامبر, ۲۰۰۹

سه نقطه

شروع می‌کنیم

آخر سر هم بندی

اهل بیجار

دولتمداری ناکارآمد

خوزستان

يعني معلومه ديگه كجام

جمعه برای زندگی

بوروندی و باقی قضايا

از اين طرف از آن طرف

هفت روز هفته

راديو تابستانه

جمعه برای زندگی

در قاب عکس استراليايی: می‌فهمم خيلی عجيبه توی خاورميانه

حالا شما فکر کن

هفت روز هفته

جمعه برای زندگی

We Are Countless

Gandhi

دايناسورسازی

هفت روز هفته