پست‌ها

نمایش پست‌ها از مه, ۲۰۰۸

جمعه برای زندگي

نويسنده ميهمان: علي اصغر رمضانپور از ارمنستان

پلنگ در راه

نويسنده ميهمان: حورا دلاوری

ذبيح الله منصوری، شهرنوش پارسي پور

هفت روز هفته

از غصه‌ی تلگراف تا شادی استخاره

فرهنگ مشترک

جمعه برای زندگي

آقای پلنگ صورتي، آقای مريخي محبوب من، و باقي قضايا

آواز برای تکنيک‌های آزمايشگاهي

طرز تهيه‌ کيک خامه‌ای با لزگي

حکايت آن حسن که سالاد خورد و آن عسل که اره کرد

هفت روز هفته

در قاب عکس استراليايي: خودمون دوست داريم اينجوری زندگي‌ کنيم

جمعه برای زندگي

آرايشگر روستا

کاپيتان پلنگ

نويسنده ميهمان: علي‌اصغر رمضانپور

هفت روز هفته

نمايشگاه عکس

جمعه برای زندگي

آن که مي‌رود به آسمان، آن که مي‌شود وردست خدا

دمپايي پاره ... آزمايشگاه ... مي‌خريييييم

استشمام واقعيت و خيال

کارمن، دن کيشوت، مارسو و يک غافلگيری