پست‌ها

نمایش پست‌ها از ژانویه, ۲۰۰۷

دفترچه‌‌‌

معماهای جهان سومي

بريزبن از بالا

اين چمدان هنوز پر نشده؟

هفت روز هفته

من به سر او هوار مي‌زنم چون به رئيس او رأی داده بودم

ابطحي آدم را از اصلاح طلب‌ها بيزار مي‌کند

اختلاط

در قاب عکس استراليايي: طرف‌های خودمان و خودشان

د.د.س. 1

دوچرخه‌ای برای تمام فصول

درختي‌ها

فروش عکس در رستوران

هفت روز هفته

حرف‌های سياسيون با هزار دخيل به اين و آن

عکاسي از پرندگان

خرما مي‌خوريد؟

شب نما

هفت روز هفته

گوشه و کنار‌های شهر

سوپرمن دستورالعمل مي‌دهد مر پختن کيک يزدی را

مثل روز روشن

نمي‌شود اسم خيابان‌ها را به اسم گل‌های ايراني گذاشت؟

ما برای پرسيدن نام گلي ناشناس چه سفرها کرده‌ايم

شنبه بازار