پست‌ها

نمایش پست‌ها از فوریه, ۲۰۱۱

جز تشکر چی داريم بگيم؟

اگر دشنام فرمايی و گر نفرين

واقعن اين منشور جنبش سبز را کی نوشته؟

پيشنهاد

بردار بانگ زير و بم

خبرگزاری فارس، بوق جدايی‌طلبان عرب

آموزه‌ای که گريبان حکومت را گرفته

مثلن خوشحالی يا ناراحتی

سازمان ملل در چه فکريه، ايران پر از ... !؟

ملی‌گرايی، تشيع، سکولاريسم: سه گانه‌ای برای غول چراغ جادوی دين در ايران

برسد به دست آقای وزير آموزش عالی

جمعه برای زندگی

چرا به دنبال قهرمان می‌گرديم؟

معرفی می‌کنم آقای بن جانسون

شاهی که آيت‌الله بود

دم و دستگاه نظر دادن - کامنت

موهبت هرهر و کرکر رسانه‌ای

آنجا آدم‌ها فرار می‌کنند اينجا خود دين

سيل می‌رود سايکلون می‌آيد