پست‌ها

نمایش پست‌ها از آوریل, ۲۰۰۷

چادور پائين، چادور چپ/ چادور بالا، به چپ چپ

هفت روز هفته

نگاه معوج

همايشي که همه چيزش به کنار، اما امان يک چيز ديگرش

گفتم: الکي؟ گفت ولک بخدا

تنوع را به خاطر بسپار، زير پای‌مان باز دارد خالي مي‌شود

درباره‌ی يک ماشين

برای سپاسگزاری از فرناز سيفي

هفت روز هفته

به جای حسن کريم زاده، احمدی نژاد را تنبيه کنيد

ز نيرو بود مرد را راستي

ايده‌های عمومي

در قاب عکس استراليايي: مهم اينه که آدم زندگي خودش رو بچرخونه

هر چه ببرالملوک دارد همه از آن‌هاست

يک گزارش و دو نکته

هفت روز هفته

در قاب عکس استراليايي: بگم رئيسم بياد؟

حرف‌های مختلف

از دور و اطراف چه خبر؟

هفت روز هفته

سفرنامه خواني

رده‌ی مردم در رسانه‌ها