پست‌ها

نمایش پست‌ها از اکتبر, ۲۰۱۱

سهامداری

آقای جمهوری اسلامی می‌خوای يک حدسی بزنم که چند سال ديگه بگی فلانی درست گفت؟