پست‌ها

نمایش پست‌ها از سپتامبر, ۲۰۱۱

از اين طرف، از اون طرف

يار در خانه‌شان

خونی که در رگ ماست

شاهی که خواب‌نما شد، امامی که در ماه بود