پست‌ها

نمایش پست‌ها از ژوئن, ۲۰۰۷

در قاب عکس استراليايي: پيانيست

عروس و داماد دانشگاه

در قاب عکس استراليايي: مگه چيزی ازم کم مي‌شه؟

شيريني صورتي

آواز باران، گريه ‌ی گدايان

هفت روز هفته

مسابقات جهاني شطرنج دو گل کوچک

در قاب عکس استراليايي: من بايد معيارهای اون‌ها رو بفهمم

تبليغ منفي

مسابقه‌ی شيريني پزی

هفت روز هفته

در قاب عکس استراليايي: خوش باش، برو حال کن

دنيا را مي‌بينيد که؟

آقای ابطحي اقلأ جلوی خودتان را بگيريد

هفت روز هفته

دختر بودايي

حکايت آن که کلاهش را فراموش کرد

دستکاری در معيارها

چتر

از اعيان تا هنرمندان

هفت روز هفته