پست‌ها

نمایش پست‌ها از نوامبر, ۲۰۰۸

جمعه برای زندگی

Italy- Viterbo

کوالالامپور

هفت روز هفته

بازارچه

جمعه برای زندگی

آتيش نشانی، آتيش گرفتم

از بارانی که می‌بارد و از پدرانی که سر زا می‌روند

طرز تهيه رولت با قاسم و جاسم

وقتی نوبر عکاسی را می‌آورند

هفت روز هفته

هماهنگی دانشگاهی

جمعه برای زندگی

هفت روز هفته

جمعه برای زندگی

جامعه‌ی نمونه‌ای که به زمين کوبيده شد

حواس جمعی توی دنيای مدرن