پست‌ها

نمایش پست‌ها از اکتبر, ۲۰۰۸

جمعه برای زندگی

آدم برفی

کت و شلوار پلنگي

آقای خاتمی اصلاح دوستان خودتان با ارزش‌تر از اصلاح حکومت است

توراندخت

رسانه‌های ديگران، دل‌های ما

جمعه برای زندگی

درباره‌ی خنده و فراموشی

هفت روز هفته

از مجلات علمی تا خرافه گرايی

جمعه برای زندگی

يک نهار بهاری

هفت روز هفته

در پايان فصل بارندگی در انگلستان

جمعه برای زندگی

پشت صحنه

وقتی آدم خودش کابوسش را تمام می‌کند

دخی، دوخی، دخ، دوخ

جمعه برای زندگی

ولک جاسم ... آقا حق داره فحشت بده

از اين طرف، از آن طرف