پست‌ها

نمایش پست‌ها از ژانویه, ۲۰۰۹

خاطرات نشنيده ... قسمت اول

جمعه برای زندگی

فی المطبخ، من الکلاس، الی الرستوران، منتهی بالجيگرکی

دخيلت يا پنجره سوسَم

از طرف همايون برای محسن با ماچ و موچ

هفت روز هفته

خاطرات نشنيده ... مقدمه

جمعه برای زندگی

ميهمان‌ها، ميزبان‌ها

از آقای ژنرال تا صفحه‌ کاغذی

هفت روز هفته

شبکه‌های عصبی جامعه

جمعه برای زندگی

برای يادآوری‌ها

مسعود، مرد شنی

سه ساعت برای پلنگ آقا

هفت روز هفته

روزنامه نگاران

جمعه برای زندگي ... ولک خوزستان

نمایشنامه "کله دارچینی‏ها" اثر محسن