پست‌ها

نمایش پست‌ها از سپتامبر, ۲۰۰۶

حکايت آن که نان و دوغ را هم مي‌خورد

افتتاح غير ايراني

همه جوان و خام‌، الي‌الابد

چيانگ مای

پرش با نيزه

حتمأ بخوانيد

درباره‌ی يک نظر

هفت روز هفته

اول مهر و باقي قضايا

حکايتي که حسرتش ماند به دل من

يا من ببر به خونه‌تون يا بيا به خونه‌ی ما

سوزن و نخ

در قاب عکس استراليايي

همه‌ی عمر دنبالش مي‌گردين

اين دو تا وبلاگ را از دست ندين

هفت روز هفته

آن سگ‌های مهيب و ديگر هيچ

آئين بدنويسي

شيوع سريع مالاريا در ايران

خط قرمز رسانه‌ها در ايران مردم کوچه و بازار هستند

آن مرتيکه که حالي‌اش نمي‌شد

زنان، مردان