پست‌ها

نمایش پست‌ها از نوامبر, ۲۰۰۶

سخنراني

ذوقمرگي پس از تشکر

گرما در گرما، سرما در سرما

روز ملل، اسمش را خودم گذاشتم

هفت روز هفته

تعارف نداريم با هم که نگوييم

شناسنامه برای فروش يا برای رأی دادن

انگار درست شده، بلا به دور

ايشالا مبارکش باد

هفت روز هقته

از يک عضو شورای شهر چه انتظاری داريد؟

تصويرهای دوگانه

ميهمان- منير از اسپانيا

آقايان مکزيکي و بساطي و عرايضي

حکايت کاج وحمام

از رخدادهای منطقه تا آشغالانس

چند تا نکته و يک ضمنأ

هفت روز هفته

دنيايي‌ست واقعأ

آدم‌ها

خر برفت و خر برفت و خر برفت

خانم رجبي منتظريم

هفت روز هفته

تلفن

مژده که داروی کمردرد رسيد

حکايت گل سرخ و شهردار و خانم هيکل‌مند

بارون بارونه