پست‌ها

نمایش پست‌ها از اوت, ۲۰۰۷

وزارت علوم و بي‌آبروی علمي برای ايران

در قاب عکس استراليايي: من از اينها باتجربه‌ترم

ماه گرفتگي

يادداشت‌های شهر شلوغ

هفت روز هفته

لطفأ ابن هيثم و عبدالحسين سپنتا را هم بازداشت کنيد

کلاه مچاله و ريش حنا بسته

پسر ... بپر صورتحساب آقا رو بده خدمتشون

حکايت آن پلنگي که ميهمان دارد

در قاب عکس استراليايي: دختره گاهي پسرها رو داغون مي‌کنه

هفت روز هفته

با تشکر- از حومه‌ی بنگلادش

داراب بختياری و يعقوب يادعلي

از خانه به گلف

آخ نزن

هفت روز هفته

سه روز