عکاسي-آرايشگاه

من هر روز از کنار چند تا فروشگاه رد مي شوم که يکي شان از همه برايم جالب تر است. اين که مي گويم يک مخلوطي از عکاسي و آرايشگاه است. هر از چند گاهي هم عکس های بزرگ مشتری هايش را مي گذارد توی ويترين که مردم هوس کنند و بروند عکس بگيرند

هر عکس بزرگ يک عکس کوچک هم کنارش هست. عکس کوچک را قبل از آرايش کردن گرفته اند و عکس بزرگ را بعد از آن. آدم ها با قيافه های خيلي خيلي معمولي و گاهي با اشکالاتي در چهره شان که همه مان داريم بعد از آرايش و استفاده از لباس های مختلف و گاهي نيمه عريان يک باره تبديل مي شوند به مثلأ ستاره های سينما

من از اين عکس ها نگرفته ام تا به حال يا هنوز نگرفته ام، اما هزار جور عکس ديگر گرفته ام، اما گمان مي کنم اين عکس های آرايشي برای صاحب عکس به خصوص خانم ها خيلي اعتماد به نفس درست مي کنند و کلي هم به آن ها ايده مي دهند که منبعد چطور خودشان را آرايش کنند که جذاب تر به نظر برسند. خيلي از ما گاهي احتياج به اين جور اعتماد به نفس ها داريم، حتي گاهي بايد چه پسر و چه دختر،اختيار آرايش و کوتاه کردن موهايمان را هم بدهيم دست يک آدمي که کارش اين است تا بعد بتوانيم تفاوت سليقه ی خودمان را با سليقه ی آن آدم اهلش بفهميم

يک وقتي مد شده بود که پسرها موهايشان را کرنلي مي زدند آن هم از نوع فجيع، هر کدام از ماها که دوستان نزديکي بوديم يک شکلي افتضاحي شده بوديم که اصلأ اگر رودرواسي نمي کرديم بهتر بود مي رفتيم کچل مي کرديم که تازه بيشتر بهمان بيايد. خلاصه يک وقتي توی يک جشني ديديم دو نفر جدا جدا آمدند که آن ها هم موهايشان را کرنلي زده بودند اما بر خلاف ما کلي هم بهشان مي آمد. آن ها را که مي ديديم ديگر رويمان نمي شد به خودمان نگاه کنيم. همين شد که دست از کرنلي برداريم و برگرديم به همين شکل عادی خودمان

حالا اين عکاسي-آرايشگاهي را که هر روز مي بينم با خودم فکر مي کنم کاش مثلأ از اين مدل عکاسي ها در ايران هم بود که خيلي از ما مي توانستيم برويم و ببينيم يک آدم خبره با چهره و سر و موی مان ممکن است چه مدلي را پيشنهاد کند که تازه بيشتر بهمان بيايد

بين همين دوستان من يکي هم بود که ديگر شورش را درآورده بود از بس به موهايش که نسبتأ کوتاه هم بودند ژل مي زد. آدم اشتهايش کور مي شد تا موهايش را مي ديد. بعدها که ديگر دست برداشت از ژل زدن و نمي دانم چه کسي به او پيشنهاد کرد که بگذارد موهايش خيلي بلند بشود معلوم شد چقدر موی بلند به صورت بعضي پسرها مي آيد. ديگر هم هيچوقت نديديم که موهايش کوتاه باشد

حالا اگر يک وقت آدم اهل فن آرايشگری دم دستتان بود از او کمک بگيريد برای اين که ببينيد چه مدل مويي به شما بيشتر مي آيد. کلي اعتماد به نفس پيدا مي کنيد

نظرات

پست‌های پرطرفدار