پست‌ها

نمایش پست‌ها از مه, ۲۰۰۷

حکايت آن که اجدادش گلف را اختراع کردند

در قاب عکس استراليايي: اگر نمي‌گفتم تو از کجا متوجه مي‌شدی؟

واقعأ باور نمي‌کنيد؟

هفت روز هفته

حرف‌های پراکنده

تبريک به الپر و همسر

هفت روز هفته

توليد معلول جسمي

بيرنگي! نورافکن را خاموش کن

عکس و حرف

در قاب عکس استراليايي: مي‌تونم يک نوشابه مهمونت کنم

هفت روز هفته

دنباله‌ی فعلأ

فعلأ

در قاب عکس استراليايي: برای خيلي‌ها غير عاديه

عجايب باشگاه ورزشي

شگفتي و تابو

تشکر

عکس از ايران

هفت روز هفته

غرب‌شناسي تأخيری

دارو و درمان و رسانه

آن که سفيدتر مي‌شود، آن که جوانتر مي‌شود

در قاب عکس استراليايي: عجله نکن بذار فکر کنم