پست‌ها

نمایش پست‌ها از ژوئیه, ۲۰۰۹

جمعه برای زندگی

در کهريزک چه بوی علف ناخوشی می‌آيد

مننژيت و باقی قضايای خنده‌دار

وقتی آدم شيپور را از سر گشادش می‌زند

اس ام اس و باقی قضايا

هفت روز هفته

کنسرت موسيقی گروه مهر

يک هفته با پژواک

جمعه برای زندگی

با خودمان یا با حکومت

هفت روز هفته

جهان سوم، به همين سادگی

جمعه برای زندگی

از نادرشاه تا پلنگ آقا و حکايت انقلاب رسانه‌ای بيخ گوش‌مان

هفت روز هفته

جمعه برای زندگی

در قاب عکس استراليايی: گفت تو بمون مواظب باش

نشريه روزنامه نگاران ايرانی، شماره نوزده

هفت روز هفته

مسابقه‌ی دو

جمعه برای زندگی

دور نيکنامی و نوبت عاشقی