اين هم از رئيس جمهور

امروز يک ايميلي به دستم رسيد که يک قطعه فيلم بود از ديدار فوتباليست ها با احمدی نژاد. احتمالأ ديدينش. من تا به حال در مجموع شايد يک دقيقه تونسته بودم حرف زدن احمدی نژاد را بشنوم اما اين بار تقريبأ مفصل تر بود. مي شود گفت بنده ی خدا اصلأ اوت بود به کل. بايد برای هر جمله اش بنشيني و زار زار گريه کني که اين آدم چطوری در دانشگاه علم و صنعت به عنوان هيئت علمي و استاد درس مي داده؟ ولي يک چيزی گفت که حتمأ و حتمأ بايد درباره اش بنويسم اما يک مقدمه ی کوچک دارد که متوجه موضوع بشويد

مدت ها پيش يعني در دوره ی لاريجاني آمدند از چند نفر از مجريان و گزارشگران قديمي راديو- تلويزيون با هزار کلک دعوت کردند که بيايند و برای شبکه های جديد برنامه سازی کنند. بيچاره ها را بعد از مدت ها راه دادند به همان تشکيلات که خودشان درستش کرده بودند. شناخته شده ترين هايشان درعالم ورزش عطاءالله بهمنش و مسعود اسکويي بودند. اسکويي را دو- سه ماه بعد دوباره ممنوع کردند که مسابقات فوتبال را گزارش کند. دليلش هم يک واژه ای بود که حالا آقای رئيس جمهورمثلأ دارای دکترا هم همان را گفت

اسکويي به جای اين که بگويد فلان بازيکن به توپ ضربه زد يا شوت کرد گفت "مي شوته". همين مي شوته کار داد دست اسکويي و عملأ از دايره ی گزارشگری خارج شد و او را فرستادند در سيستم پشت صحنه

حالا توی اين فيلم ديدار احمدی نژاد با فوتباليست ها که دايي و کريمي هم به احمدی نژاد يک پيراهن شماره 24 مي دهند ايشان بعد از مزه پراني های خيلي خنک مي گويد بله وقتي "مي شوتين" و ... . يعني ايشان بايد اصلأ ممنوع الصدا بشوند چون بنابر موقعيتش حتمأ هر بار که حرف مي زند چهار تا از اين واژه ها مي پراند و رئيس جمهور يک مملکت بايد اثر خرابکاری هايش بيشتر از يک گزارشگر ورزشي باشد. خيلي هم مسخره است که اين همه دری وری مي گويد درباره ی سرعت توپ و سرعت بازيکنان و اين ها، آدم خجالت مي کشد که اين بيچاره را گذاشته اند که همينطور از روی ناداني حرف مفت تحويل بدهد به مردم

وضع دانشگاه ها را هم از ديدار ايشان و نحوه ی حرف زدنشان به عنوان يک عضو هيئت علمي دانشگاه بايد فهميد
نظرات

پست‌های پرطرفدار