ممنوعيت جديد علمي برای ايران

اين خبر را همين الان انجمن روزنامه نگاران علمي استراليا برايم فرستادند

مقامات ايالت فلوريدا در امريکا با اکثريت آرا در مجلس قانون گذاری ايالتي از اول جولای- يعني سه هفته ی ديگر- محققان دانشگاه های ايالتي را از سفر و مراودات علمي با شش کشور و از جمله ايران منع کرده اند. خبر را
شبکه ی بين المللي علوم و توسعه به نقل از نشريه ی ساينس منتشر کرده است. تا پيش از اين با دريافت موافقت کتبي وزارت خارجه ی امريکا اين امکان وجود داشت که محققان دانشگاهي بتوانند به ايران سفر کنند اما منبعد هيچ محقق دانشگاهي از ايالت فلوريدا اجازه سفر يا تبادل اطلاعات علمي با محققان ايراني را ندارد

ظاهرأ يک خبرهای درز کرده که احتمالأ دولت استراليا هم تصميم گرفته همين کار را انجام بدهد و حالا محققان استراليايي ها دارند خبر را برای همديگر مي فرستند و برای من هم فرستاده اند

اصل خبر هم از نشريه ی ساينس است که يکي از معتبرترين نشريات علمي جهان است که توسط مهمترين انجمن علمي امريکا منتشر مي شود. تاريخ خبر هم مربوط به 9 ژوئن است يعني پنج روز پيش که خودتان مي توانيد ببينيد و بخوانيد

لطفأ هر دو خبر را با دقت بخوانيد. اين هم کد خبر در ساينس

Science 9 June 2006:Vol. 312. no. 5779, p. 1450
DOI: 10.1126/science.312.5779.1450


خوب آقای احمدی نژاد خسته نباشيد

نظرات

پست‌های پرطرفدار