ببينيد و... حالا ديگه

خيلي وقت بود اينقدر نخنديده بودم اون هم سر صبح، خيلي سر حال آمدم. اين کليپ رو ببينين بخصوص اگر مدت هاست ايران نبودين مثل من، و سعادت سوار شدن توی يک تاکسي پر از آويز و جاکليدی با بوق بنزی را نداشتين. آخر کليپ را هم ببينين که هنرمندانش چه کساني هستند
http://video.google.com/videoplay?docid=-3028166243750931273&q=persian

نظرات

پست‌های پرطرفدار