حاشيه های بازی ايران - مکزيک

يک مصاحبه ی کوتاه از برانکو پخش کردند که نمي دانم در ايران ديديد يا نه. بيچاره مي گفت هم مربي و هم بازيکنان تحت فشار روحي زيادی هستند در ايران. انتظارات در ايران بيش از حد است و انتقاد بي امان مي کنند. دلم برايش سوخت که او هم رسيد به سرنوشت باقي مربيان اين چند ده سال

اين حاشيه ها هم از زبان مفسر ورزشي تلويزيون استراليا است که مستقيمأ از محل بازی گزارش مي داد

معلوم نيست سيستم بازی ايران چيست چون علي دايي هيچ کاری نمي کند در زمين

علي دايي فقط مي توانسته در آسيا و ميان تيم های ضعيف به چنين رکورد گلي دست پيدا کند وگرنه در کشورهای صاحب فوتبال در اروپا چنين رکوردهايي را نمي شود به دست آورد

هيچکس در تيم ايران تمام کننده نيست. توپ که مي رود به طرف ديگر زمين ديگر از دست ايران خارج مي شود

ها ها ها، بعضي از هواداران تيم ايران ديگر بازی را نگاه نمي کنند (دوربين مي رود روی يک نفر که خوابيده و دو سه تا که انگار دارند چرت مي زنند)، خيلي جالب است

تاکتيک های تيم ايران پر از اشتباه است

اين ها را هم من مي نويسم

انتظار زياد نبايد داشت از تيم ايران، تيم ايران هم دچار همان گرفتاری هايي ست که همه مان هستيم. کار تيمي مان ضعيف است چون اصلأ هيچوقت و هيچ جا يادمان نمي دهند، با رفتن به تيم ملي هم ياد نمي گيريم چون کافي ست دو ساعت بعد از تمرين برويم توی جامعه ی خودمان و دوباره برگرديم به همان وضع قبلي. علي دايي هم مثل بزرگان ديگرانمان است که با زور هم که از در مي فرستينشان بيرون باز با زور از پنجره مي آيند تو. بازنشستگي برای بزرگان ما معني ندارد

نظرات

پست‌های پرطرفدار