خبرهای بي مأخذ روزآنلاين

ظاهرأ خبرهای جديد را بايد اول در بين وبلاگ ها پيدا کرد و بعد مثلأ يک همکار ناشناسي آن را در سايت روزآنلاين بدون ذکر مأخذ مي نويسد
باز هم گلي به گوشه ی جمال مسعود بهنود که هم تشکر مي کند و هم مأخذ نوشته اش را مي نويسد
ظاهرأ آرش عاشوری هم از همين گله ها داشته که: اما این وسط سایت وزین روزآنلاین مدتهاست
همه چيزمان به همه چيزمان مي آيد
گفتم که اين همکار ناشناس "ميثم تواب" با خبر باشد که با روزنامه نگار جماعت ولو وبلاگ نويس شده باشد طرف است. لااقل برای روزآنلاين آبروداری کند
*
*
تکمله: اين را برای اين که بدانيد مي نويسم. هر اهل قلمي که چهار روز هم در يک روزنامه کار کرده باشد مي داند که خبر بايد منبع داشته باشد وگرنه هر آدمي مي رود هر چه را روی در و ديوار نوشته شده برمي دارد چاپ مي کند، در و ديوار هم پر از خبر است. اعتبار خبر به منبع آن است. حالا خودتان بگرديد و در اين خبری که نويسنده ی روزآنلاين کار کرده منبعش را پيدا کنيد. من که لينک منبع خبر را گذاشته بودم اقلأ اسم منبع اصلي را مي گذاشتي
ضمنأ هيچ جای خبر اصلي نيامده که بعد از اين قانون ورود محققان ايراني به امريکا ممنوع مي شود، يا به قول شما "در صورت تصويب چنين قانوني در ايالت هاي مختلف، عملا اين ارتباط (فرصت مطالعاتي ايراني ها در امريکا) قطع مي شود". داستان را هم برعکس متوجه شده ايد. خبر مي گويد آمدن امريکايي ها به ايران با استفاده از بودجه های دانشگاهي ممنوع مي شود
مي خواهيد باز هم بنويسم ببينيد چقدر ناشيانه بوده کار اين آقای "ميثم تواب" که مسئوليت چيزی را که نمي داند بعهده گرفته؟
آدم که عجله مي کند و تند تند آب مي خورد مي پرد توی گلويش

نظرات

پست‌های پرطرفدار