بشير برای تأديب

ديروز با آزاد شدن ابوبکر بشير رهبر معنوی گروه "جماعت اسلامي" اندونزی از زندان دو ساله اش معلوم شد رئيس جمهور اندونزی- سوسيلو بنبنگ يودهويونو- بسيار بيشتر از چيزی که تصور مي رفت هوشيار است. توضيح مي دهم اگر درجريانش نيستيد

دو سه ماه پيش يک گروه از پاپوآيي هايي که سرزمين شان تحت کنترل اندونزی ست به عنوان پناهنده وارد يکي از جزاير استراليا شدند. بعد از کش و قوس ها فراوان بلاخره دولت استراليا به همه شان پناهندگي داد اما دولت اندونزی از اين موضوع به شدت خشمگين شد. خشم دولت اندونزی حتي با سفر جان هوارد نخست وزير استراليا به جاکارتا و عذرخواهي اش هم کاهش پيدا نکرد و دست آخر دولت استراليا مجبور شد برای اين که بگويد منبعد از اين اتفاقات نمي افتد يک یازنگری اساسي در قوانين پناهندگي اش بکند. طبق قانون جديد تمام پناهندگان ولو که وارد خاک استراليا بشوند باز هم پرونده شان را به عنوان اين که از خارج از استراليا تقاضای پناهندگي کرده اند بررسي خواهند کرد. اين يعني گرفتار شدن پناهندگان در چنبره ی بوروکراسي کشنده ای که ممکن است سال ها طول بکشد و آخر سر هم بي نتيجه باشد

اپوزيسيون به رهبری حزب کارگر به شدت به اين تغييرات معترض است و مي گويد اين اندونزی ست که دارد برای ما تعيين تکليف مي کند و دولت نبايد به خاطر خشم اندونزی، از اصول حقوق بشر در استراليا تخطي کند. يک ماهي مي شود که وزير مهاجرت مدام در حال جواب پس دادن است و تقريبأ همه اش هم خرابکاری مي کند چون حرف دولت و وزير در اين است که ما نبايد روابط سياسي و اقتصادی با همسايگانمان را خراب کنيم. اما چيزی بيشتر ندارند که بگويند

تا به حال برگ برنده در دست دولت بود که در مقابل فشارهای حزب کارگر مي توانست به ديدگاه های مردم تکيه کند که مي گويند نبايد به جای جذب آدم های تحصيلکرده، پناهندگان عمدتأ کم سواد را جذب کرد. اما هيچکدام از اين مرافعه های داخلي به کاهش خشم دولت اندونزی منجر نشد چون اندونزی معتقد است که استراليا بايد آن پناهندگان را به هر قيمتي که شده به اندونزی برگرداند. دليلشان اين است که اين ها شورشي هستند و مي خواهند پايگاهشان را ببرند در يک کشور امن و از آن جا مردم را بشورانند که پاپوآی تحت کنترل اندونزی را هم مثل تيمور شرقي از چنگ اندونزی خارج کنند

حالا دولت اندونزی يک ضربه ی مرگبار به دولت و ملت استراليا وارد کرده و آن هم آزاد کردن ابوبکر بشير از زندان بود در حالي که برحسب پرونده هايي که برايش تراشيده بودند حالا حالاها بايد در زندان مي ماند. از ديروز ورق دولت استراليا برگشته است. مردم عصباني هستند و مطبوعات و راديو و تلويزيون ها با بازماندگان بمبگذاری های بالي و جاکارتا که تلفاتشان عمدتأ از ميان توريست های استراليايي بودند مصاحبه مي کنند و مردم از دست دولت استراليا شاکي هستند که چرا در برابر اين کار دولت اندونزی موضعگيری نمي کند. ديشب هوارد در يک مصاحبه ای مي گفت من خيلي ناراحتم از اين آزادی ی که به ابوبکر بشير داده اند اما بلافاصله مصاحبه با مردم و نطق های مخالفان در پارلمان را پخش مي کردند که همه بر عليه دولت بودند

حزب کارگر دو سال پيش انتخابات سراسری را به ليبرال ها باخت. بزرگتري علت باخت اين بود رهبر حزب- مارک ليتم- بعد از وقوع سونامي در اندونزی هيچ پيام همدردی نداده بود و ليبرال ها از اين غفلت استفاده کردند و همه جا گفتند اگر حزب کارگر به قدرت برسد رابطه ی ما را با همه ی دنيا به هم مي زند. حالا ديشب در يکي از مصاحبه های مردمي که از تلويزيون پخش شد پدری که دو پسرش را در انفجارهای بالي از دست داده بود مي گفت چرا دولت هوارد همين حالا اعلام کرده که آماده است به آسيب ديدگان از آتشفشان جاوه کمک کند، اين ها پسران مرا کشتند و من نمي خواهم به کشوری که ابوبکر بشير در آن زندگي مي کند کمک کنم

پياز داغ داستان هم امروز بود که راديوی ای بي سي که راديوی سراسری استرالياست به نقل از ابوبکر بشير گفت اگر جان هوارد مي خواهد به جهنم نرود بهتر است مسلمان بشود. ماه گذشته که هوارد به امريکا سفر کرده بود در ميهماني کاخ سفيد "روپرت مرداک" امپراتور رسانه ای جهان که او هم استراليايي ست به هوارد توصيه کرد که تا هنوز وقت دارد و احساس سربلندی مي کند جايش را بدهد به يک آدم ديگر. حالا احتمالأ کسي با هوارد دست هم نمي دهد از بس که شده است چوب دو سر فلان

نظرات

پست‌های پرطرفدار