گياهخواران حيوان دوست

ديروز سر راه برگشت به خانه ديدم چند تا دختر و پسر ايستاده اند وسط پياده رو و به مردم کاغذ تبليغاتي مي دهند. چند تا عکس و تابلو هم گذاشته اند کنار مسير مردمي که رد مي شوند. نزديک تر که شدم ديدم علاقمندان به گياهخواری هستند
و دارند بر عليه استفاده از گوشت حيوانات و يک جور عشقولانه ای برای حفظ جان حيوانات تبليغ مي کنند
خلاصه يکي از دفترچه های تبليغاتي شان را دادند به من و اجازه دادند که چند تا عکس از تابلوهايشان بگيرم. توی اتوبوس يک نگاهي به دفترچه کردم ديدم چه
تشکيلات مفصلي دارند در استراليا. در صفحه ی آخر کتابچه از قول پسر مارتين لوتر کينگ- رهبر جنبش سياهان امريکا- هم نقل قول کرده اند که من هم گياهخوارم و از اين روش به صحت مزاج و عقل رسيده ام
احتمالأ اگر برای گياهخواری در ايران تبليغ بشود طبق معمول اين را هم بعد از مدتي مي چسبانند به جاسوسي برای امريکا اما اصل داستان گياهخواری به
نظرم چيز خوبي ست منتها بايد دوام آورد که تازه بعد از مدت ها آن روی تنوع غذايي اش را نشان بدهد و بدن عادت کند به هضم غذاهای جديد
من يک بار در عمرم برای يک هفته سعي کردم گياهخواری کنم اما از بس که هر جا نشستم و پا شدم يک متلکي شنيدم رها کردم، بايد تحمل مي کردم که نکردم. شروعش هم با يک عروسي بود. دعوت شده بودم به عروسي دو تا از دوستانم که زن و شوهر هر دو گياهخوار بودند. جدأ هم سرحال بودند و مي گفتند از اثرات رژيم گياهخواری شان است. شام عروسي را به سبک خودشان گياهخوارانه فراهم کرده بودند. اولش ميهمان ها کلافه شده بودند از بس خرت و خرت هويج و کاهو و سبزيجات و خشکبار مي جويديم. اما کم کم بعد از يک ساعت عادت کرديم و من ديگر شده بودم مثل آبميوه گيری راه به راه ميوه و سبزيجات مي خوردم. شب هم پياده آمدم تا خانه که گرفتاری های گياهخواری
رفع بشوند، نزديک به يک ساعت پياده از تجريش تا بلوار کشاورز
اما از فردايش رفتم به طرف گياهخواری که خلاصه به همت اطرافيان نشد ادامه بدهم. شنيده بودم يک رستوران گياهخواری نزديکي های ميدان توحيد بوده که بسته شده اما تا وقتي برقرار بوده خيلي غذاهای متنوعي به مشتريانش مي داده
اين عکس ها و بروشورهای ديروز را که نگاه مي کردم انگار داشتند برای
آدم های شکنجه شده تبليغ مي کردند که بايد آزادشان کنند. عکس های سوزناکي از حيوانات پشت ميله های قفس گرفته بودند
سال گذشته يک سخنراني رفتم درباره ی اثرات کشت بعضي از انواع سيب زميني بر ميزان آب کشاورزی و کيفيت خاک که از آن به بعد هر وقت اين رستوران های مک دونالد را مي بينم ياد آن سخنراني مي افتم. يک پروفسور امريکايي در سخنراني اش مي گفت مک دونالد به کشاورزاني که فقط
سيب زميني های دراز از يک نوع خاص را بکارند پول خيلي خوبي مي دهد چون اين سيب زميني ها در ماشين های سيب زميني خردکن تبديل مي شوند به خلال های دراز که قيافه شان خيلي مشتری پسند است اما همين سيب زميني ها سه برابر بيشتر آب مصرف مي کنند و محصولشان در مقياس هکتار نصف سيب زميني های معمولي ست برای همين هم خاک را دچار فرسايش بيشتری مي کنند اما سيب زميني کاران مطمئنند که هر چه را بکارند از پيش فروخته اند
حالا عکس های ديروز را ببينيد تا بعد

نظرات

پست‌های پرطرفدار