مخلوط نيست در جهان

چقدر ذائقه ی غذايي آدم عوض مي شود واقعأ! بر خلاف تصوری که داشتم کم کم دارم دست به خوردن خوردني هايي مي زنم که پيش از اين بعضي هايشان را فقط برای شرمساری ممکن بود بخورم

يک وقتي زمان نوجواني دير که از خواب بيدار مي شدم و ساعت از يازده صبح رد شده بود مادرم همانطور که داشت مثلأ يک نهار کوچکي جلويم مي گذاشت يک گوشه ی ميز هم يک ليوان چای داغ مي گذاشت که اصلأ نمي شد آن را کنار بشقاب نهار تحمل کرد. همين يک ليوان چای کلي شرمساری به بار مي آورد برايم که تا لنگ ظهر گرفته ام خوابيده ام

يک وقت ها هم که مراسم صبحانه خوردن من قبل از مدرسه رفتن خيلي همه را به زحمت مي انداخت چای سرد شده و تقريبأ از دهان افتاده را مجبور بودم بنوشم

حالا ظهرها اصلأ مي روم با غذايي که مي خورم، و بيشتر اين روزها ساندويچ است که خيلي هم خوب است، يک فنجان قهوه هم برای خودم درست مي کنم يا اگر گذارم بيفتند به فروشگاه های توی دانشگاه از بين نوشيدني ها ترجيحم چای سرد است که خيلي خوشمزه ست

گمانم بد نيست يک امتحاني بکنيد. دستور درست کردنش اين است که چای معمولي درست کنيد و شيرينش کنيد بعد چند قطره به اندازه ای که دوست داريد آبليمو در آن بريزيد و بگذاريد توی يخچال. احتمالأ پرتقال هم بد نباشد. حالا که هوای ايران هم گرم شده خيلي بيشتر از نوشابه های گازدار مي چسبد و هزينه اش هم کمتر است چون چای را مي شود همه جا پيدا کرد

خيلي بهتان برنخورد که مثلأ اگر چای را سرد کنيم زمين به آسمان مي رود يا مردم مي خندند که داريم چای سرد مي خوريم. هيچ اتفاقي نمي افتد، جز اين که ممکن است يک نوشابه ی جديد برای خودتان درست کنيد که خيلي خيلي سالم تر از نوشابه های معمولي ست و ارزان تر هم هست. خيلي از مردم مدت ها طول مي کشد که به هر چيز جديدی عادت کنند بنابراين نبايد در قيد و بند اين حرف ها بود. اگر چای سرد را دوست داريد ديگر دليل ندارد که بخواهيد توضيح بدهيد

خيلي سال پيش يکي از دوستان من که از آن عادت شکن ها بود تابستان ها هر جور ميوه ای ولو خيلي کم که در خانه شان پيدا مي شد را مي ريخت در مخلوط کن و کمي يخ و شکر هم به آن اضافه مي کرد و يک نوشيدني قر و قاطي اما خوشمزه درست مي کرد. فقط مانده بود لنگ کفش بريزد در مخلوط کن. به قول خودش خيلي هم اقتصادی بود. کم کم عادتش به ما هم سرايت کرد و ديگر ما هم افتاده بوديم به مخلوط های عجيب و غريب درست کردن، مخلوط خيار شور با مربا، يا هندوانه و طالبي. بد هم نبود. بلاخره دستمان مي آمد که کدام ها را مي شود با هم مخلوط کرد

حالا اگر دنبال نوشيدني جديد برای مقابله با گرما مي گرديد خودتان برويد چای سرد يا مخلوط "نيست در جهان" درست کنيد

نظرات

پست‌های پرطرفدار