رده‌ی مردم در رسانه‌ها

يک مقاله‌ی تحقيقي در زمينه‌ی رسانه‌ها از يک محقق امور رسانه‌ای در دانشگاه گريفيث منتشر شده که خيلي برای ما ايراني‌ها خواندني‌ست، بخصوص برای روزنامه نگاران.

البته اصل تحقيق مربوط است به انتخابات دو سال پيش در عراق ولي چيزی که مي‌تواند برای اهل رسانه در ايران جالب باشد مقايسه‌ای‌ست که در مورد نوع نگاه رسانه‌های غربي و شرقي به موضوع انتخابات شده. يک بخشي از تحقيق را مي‌نويسم که ببينيد.

تعداد مقالات چهار روزنامه‌ از استراليا و چهار روزنامه از سه کشور نزديک به عراق (لبنان، ترکيه و کويت) را با هم مقايسه کرده.

همزمان با اعلام نتايج اوليه‌ی انتخابات در عراق تعداد مقالات چاپ شده در روزنامه‌های استراليايي به 240 مقاله رسيده در حالي که در همان زمان در سه کشور نزديک به ماجرا فقط 98 مقاله درباره‌ی انتخابات منتشر شده.

بعد از اعلام نتايج قطعي انتخابات تعداد مقالات مربوط به اين موضوع در استراليا 162 مقاله بوده در حالي که در آن سه کشور ديگر فقط 89 مقاله منتشر شده. يعني اين سه کشور نزديک به عراق که دو تای‌شان کشورهای عربي و دو تای‌شان هم همسايه‌ی عراق‌ هستند خيلي هم برای انتخابات عراق تره خرد نکرده‌اند ولي استراليايي‌ها نتايج را دقيق دنبال کرده‌اند و درباره‌اش نوشته‌اند.

مثلأ در روزنامه‌ی کويتي Kuwait Times هر بار فقط 5 مقاله در مورد انتخابات منتشر شده. کمترين ميزان مقالات منتشر شده در اينباره مربوط بوده به يک روزنامه‌ در کشور ترکيه به نام Dunya که 3 مقاله چاپ کرده.

در عوض کمترين مقاله‌ در بين روزنامه‌های استراليايي 18 مقاله بوده که مربوط مي‌شود به روزنامه‌ی The Courier-Mail. بيشترين مقالات را در آن سه کشور نزديک به عراق در روزنامه‌ی لبناني Daily Star پيدا کرده است که تعدادش به ترتيب يعني در اولين نتايج و نتيجه‌ی قطعي 69 و 63 مقاله بوده. و در استراليا بيشترين مقاله مربوط بوده به روزنامه‌ی سراسری The Australian به ترتيب با 114 و 74 مقاله.

اما يک آمار خيلي جالبتری هم درباره‌ی همين روزنامه ها داده که مي‌شود نوع نگاه رسانه‌ها به مردم را در آن ديد.

آمار نشان داده که مقالاتي که به موضوع نقش مردم در سياست مربوط مي‌شده از نظر رده‌بندی در روزنامه‌های استراليايي در رده‌ی پنجم بوده اما در روزنامه‌های نزديک به عراق در رده‌ی نهم قرار گرفته. بالاترين رتبه‌ در روزنامه‌های اطراف عراق مربوط بوده به حوزه‌ی سياست بدون مردم که رده‌اش چهارم بوده. همين موضوع يعني سياست بدون مردم در روزنامه‌های استراليايي در آخرين رده يعني دهم قرار گرفته. يعني سياست بدون مردم در نگاه خاورميانه‌ای‌ها اهميت بيشتری دارد و برای استراليايي‌ها بي اهميت است.

حالا آخرين رده‌ی موضوعي يعني رده‌ی دهم در روزنامه‌های نزديک به عراق مربوط بوده به "وطن" و قبل از آن و در رده‌ی هشتم مربوط بوده به "امت عربي". که در واقع معني‌اش مي‌شود وطن و امت عربي همه‌اش پشم.

اين که در روزنامه‌های استراليايي بالاترين رده مربوط به مردم است و در آن کشورهای ديگر مردم به رده‌ی نهم سقوط کرده‌اند و بالاتر از همه حوزه‌ی سياست بدون مردم است خيلي خنده دار است. در واقع اين رسانه‌ی مثلأ رکن چهارم دموکراسي در کشورهای خاورميانه‌ای همه چيز برای‌شان از مردم و وطن و امت مهم‌تر است.

نتيجه اين که خوب است يک نفر بنشيند همين حرف‌ها را درباره‌ی مطبوعات ايران بنويسد که ببينيم رتبه‌ی مردم و وطن و اين‌ها در رسانه‌های ما کجاست. بعيد مي‌دانم تفاوت چشمگيری وجود داشته باشد.

نظرات

پست‌های پرطرفدار