برای سپاسگزاری از فرناز سيفي

چند باری‌ست آمده‌ام محبت چندباره‌ی فرناز سيفي را که در وبلاگش "امشاسپندان" از "آزادنويس" تعريف کرده پاسخ بدهم اما هر بار ديدم حکايت تعارف کردن و هندوانه زير بغل همديگر گذاشتن مي‌شود و دست آخر محبت او جبران نمي‌شود.

امروز برای سپاسگزاری از فرناز يک وبسايت را که متعلق است به يک معلم يوگا به نام Sri Chinmoy که اهل بنگال شرقي‌ و موسيقيدان است به او نشاني مي‌دهم و از محبت او سپاسگزارم.

نظرات

پست‌های پرطرفدار