بريزبن از بالا

به نظر آمد اگر مثلأ قرار باشد يک شهر را به آدم‌های تازه وارد معرفي کنيد بهترين راهش عکس گرفتن از بلندترين نقطه‌ی شهر است که بشود يک تصور کلي از شهر به ديگران داد.

روز جمعه با يکي از دوستانم رفتيم برای عکاسي و گذارمان افتاد به بلندترين نقطه‌ی بريزبن که اسمش Mount Cootha هست. البته بريزبن کوهستاني نيست و در مقابل کوه‌هايي که در ايران مي‌بينيد به اين منطقه‌ی بريزبن مي‌شود گفت تپه ولي خوب برای معرفي شهر خيلي هم بد نيست.

حالا اين عکس‌ها را ببينيد که البته به مناسبت گرما و رطوبت تابستان يک کمي هم عمق عکس‌ها شفاف نيستند.


اين عکس‌های پائين هم مربوط به مراسم روز ملي استراليا هستند. در واقع مربوط به شب همان روز هستند که مراسم آتش بازی داشتند.


نظرات

پست‌های پرطرفدار