نظری به بوسه تان، نه نه نظری به بوستان

امروز فکر کردم يک کمي درباره‌ی قيمت سبزيجات در استراليا بهتان اطلاعات تصويری بدهم که لااقل در امور سبزی و صيفي کاری هم اخلاقأ اطلاع رساني کرده باشم. باشد که به حول و قوه‌ی الهي منبعد در امور ديگر نظير کفش و لباس و بخصوص شلوار هم اطلاع رساني کنم برايتان.

قيمت‌ها را هم با دلار 700 تومان استراليا محاسبه می‌کنم.
×××××××××××

سبزيه ... سبزی ... بدو بدو گشنيز توی گلدون ببر دونه‌ای 1600 تومن.انار ساوه بد د د د م م م م م. آبلمبو کن بده بچه بخوره ... انار ببر دونه‌ای 2000 تومن. داداش دست خالي نرو خونه.


گوجه نگو بگو هلو. هلوييه ه ه ه ه . هلو بدم گوجه‌ای. گوجه‌ايه. خانوم گوجه يادت نره. گوجه بدم کيلويي 3500 تومن.


هويج ببررررر. هويج بده بچه بخوره‌ دم کنکور چشاش وا بشه. بيا بيا هويجه. هويج بدم مث عسل، عسل ببر قيمت هويج. هويجيه. ببر از دم بسته‌ای 700 تومن. هويج بخور پولتو نده دکتر.


بيا بيا آخرشه. بادمجونه. بيا ببر که هر چي باد عالمه مياد تو جونت. بادمجون بدم، بدو بدو باغت آباد. بادمجوووونيه. دونه‌ای 1700 تومن.


سيب زمينيه ... سوا کن ببر. امروز حاجي‌ت زده به ارزون فروشي. سيب زميني کيلو 2000 تومن.


پيازه ه ه ه ه پياز. سفيده پياز. بذار کنار آبگوشتت نهارت. نگو پياز بگو جواهر بودار. جواهر ببر کيلو 1700 تومن.


زعفرون آوردم که بريزی رو پلوی عروسي. به به به به. زعفرون بدم بسته‌ای 4000 تومن. بفرما زعفرون.

نظرات

پست‌های پرطرفدار