دوچرخه‌ای برای تمام فصول

اين عزيز دل برادر را که مي‌بينيد پانک هستند، از نوع خيلي شديد. بنا به گفته‌ی خودش برای پانک شدنش هم مثل ريگ پول خرج مي‌کند. اينجا در کنار يک وسيله‌ی نقليه‌ای که بدنه‌اش را که بگذاريد بيرون بايد يک پولي هم بدهيد که بيايند بيندازندش توی سطل 1500 دلار خرج کرده که مبادا سوار وسيله‌ی نقليه‌ی غير پانکي بشود.


از پشت که نگاه کنيد فکر مي‌کنيد وسيله‌ی نقليه‌ای که 1500 دلار بابت تزئيناتش خرج شده بايد خيلي عليه‌السلام باشد. خوب البته عليه‌السلام شده حالا. بخصوص با اين گل ميخ‌های روی گلگيرهايش.روی چرخ‌هايش قالپاق گذاشته، از آن مدل‌هايي که احتمالأ در فيلم اسپارتاکوس نمونه‌اش را ديده‌ايد. والبته ميخ کاری‌ها تا روی روکش زنجير هم ادامه پيدا کرده‌اند.تمام اجزای دوچرخه اسم يکساني دارند. در واقع اسم دوچرخه عبارت است از LOWRIDER که روی زين، حاشيه‌‌های فلزی و دور تايرها نوشته شده‌.پنج تا آئينه دارد و اگر يک شمعدان هم يک جايي از دوچرخه نصب مي‌کرد آنوقت جان مي‌داد برای عروس‌کِشان. به مناسبت همين عروس‌کِشان سه تا بوق دستي و يک دستگاه زنگ هم نصب کرده روی دسته‌ی دوچرخه. کيلومترشمار هم دارد خيلي خفن.اسپايک‌های دوچرخه از نوع اسپورت هستند که نمونه‌‌ی بزرگترش را مي‌گذارند روی چرخ بي‌ام و.اين هم از زين دوچرخه که فکر نکنيد فقط برای نشستن است و نمي‌شود با آن پز داد.سه تا چراغ عقب وانتي هم برای دوچرخه گذاشته که درست زير تاير زاپاس هستند و از پشت خيلي به بليزر تنه مي‌زند.برای قضا بلا هم که شده يک مار نصب کرده روی گلگير جلوی دوچرخه.مشتری هستين بپيچم براتون.

نظرات

پست‌های پرطرفدار