واحدهای شمارش فارسي

واحدهای شمارش فارسي رو بلديد؟ بعضي وقت‌ها آدم گرفتار مي‌شود که برای شمردن مثلأ لامپ بايد چه واحدی را بگذارد کنار عدد شمارش. حالا مي‌خواهم برايتان بنويسم‌شان بلکه به دردتان بخورد.

نفر- برای انسان و شتر

رأس – جانوران اهلي (از جمله بز کوهي و غزال)

قلاده - برای جانوران وحشي (از جمله سگ و گربه)

اصله – برای انواع درخت و چوب و الوار

دستگاه – برای انواع ماشين آلات، راديو، دوربين، يخچال، اتومبيل

ثوب – برای لباس‌های دوخته شده

جفت – برای لباس‌‌هايي که جفت هستند مثل کفش و جوراب و دستکش

توپ – برای پارچه‌های دوخته نشده

طاقه – برای شال و شال گردن و پرده و ملافه

تخته – برای قالي و قاليچه و پتو

قبضه – برای انواع اسلحه (سرد و گرم) از چاقو تا مسلسل

عراده – برای انواع اسحه سنگين مثل توپ و تانک

رشته – برای هر چيز نوار مانند مثل کمربند، طناب و قنات

جلد – انواع کتب و دفاتر، پوست حيوانات

حلقه – برای اشياء مدور مثل لاستيک، فيلم، چاه، انگشتر

نسخه – برای مطبوعات مثل روزنامه و مجله، احکام قضايي، مدارک پزشکي

گله – برای دسته‌های مختلف جانوران اهلي و وحشي

جام – برای شيشه و آئينه

شيشه – برای مايعات

دانه – برای گردو و ساير اشياء قابل شمارش

دست - برای اشيايي که تعداد معيني دارند مثل مبل، فنجان، بشقاب، قاشق (معمولأ 6 تايي)

برگ – برای انواع کاغذهای جلد نشده

شعله – برای اشياء نوراني مثل لامپ و شعلع و لوستر و فانوس و چراغ

دسته – برای گل و گياه

بار – برای کالاهايي که به مقدار معيني بسته بندی شده‌اند مثل نمک و هيزم

فروند – برای کشتي، هواپيما، هليکوپتر

قطعه – برای عکس، زمين، باغ، چک

سکه – برای انواع پول خرد، پول مسکوک (يعني سکه شده) مثل سکه‌ی طلا و نقره

لوله – برای اشياء استوانه‌ای شکل مثل رژ لب، لوله‌ی آب، خمير دندان، پماد

قطره – برای قطرات مايع مثل اشک، خون، جوهر، آب

طغری – برای نامه، پاکت

بند – برای يک دسته کاغذ يا مقوا، سبزيجات، علف

عدل – برای کالاهای سنگين تجارتي مثل پارچه، پنبه، اسفنج، پوشال

قراصه يا قراسه – برای يک دسته اشيايي که مي‌شود به شکل نواری بسته بندی‌شان کرد (مقدارش هم 144 است) مثل يک دسته بند کفش، سوزن، باطری، ميخ، پيچ

جين – برای قرقره، دگمه که مقدارش 6 است

دوجين – دو تا جين که مقدارش 12 است

عدد – برای پرندگان

تير - برای فشنگ

نخ – برای سيگار

باب – برای مستغلات مثل خانه، دکان، مدرسه

حالا يک مادر مرده‌ای تصميم داشته باشد بيايد فارسي ياد بگيرد.

نظرات

پست‌های پرطرفدار