اين چمدان هنوز پر نشده؟

به اين ترتيب که سه تا از فعالان جنبش زنان را دستگير کرده‌اند لابد فکرش را هم کرده‌اند که برگزار کنندگان کارگاه آموزشي از نيامدن اين سه نفر باخبر بشوند و بعد هم باقي شرکت کنندگان هم به همچنين. بلاخره اين ها که نگفته بودند که سفرشان را به هم زده‌اند.

حتمأ هنوز به نظرشان آمده علاوه بر قطعنامه و تحريم و اين‌ها باز هم گوشه کنارهای چمداني که برای ملت دارند مي‌بندند جا هست برای چند تا قطعنامه‌ی حقوق بشری ديگر.

خيلي مايه‌ی تأسف است.

نظرات

پست‌های پرطرفدار