پسرها به روايت دخترها

وقتي مردها يا زن‌ها مي‌روند توی نخ توصيف کردن همديگر مثلأ چه حرف‌هايي مي‌زنند؟ خوب لابد جوک معروفش را شنيديد ديگر. ولي کم پيش آمده، يا لااقل من نديده بودم، که دخترها به زبان هنر و با آواز جمعي يک کيسه‌ی مرتب به تن پسرها بکشند و آن‌ها را بشورند و بگذارند کنار. البته ديشب ديدم، که اميدوارم دشمن‌تان هم نبيند!

گروه کر دختران استراليا، که يکي از معروفترين گروه‌های همخوان جهان است و در چندين مراسم بزرگ جهاني مثل المپيک برنامه اجرا کرده‌اند، ديشب آخرين کنسرت سالانه‌شان را اجرا کردند. محل اجرا هم در تالار شهر بريزبن بود و توی تالار تقريبأ جای سوزن انداختن نبود.


برنامه از دو قسمت تشکيل شده بود و اوج قسمت دوم برنامه مربوط بود به يک اجرای نيمه تأتری که به مدت 10 دقيقه به زبان هنر تمام حرف‌های گفته نشده‌ی عالم را تلنبار کردند روی کت و کول آقايان.

اصل آواز مربوط بود به اين که پسرها در مواجهه با دخترها چه ادا و اصول‌هايي دارند. مهم‌ترينش موی سرشان بود که هر کدام از پسرها يکي يک برس سر توی جيب‌شان بود و هر سي ثانيه يک آيينه پيدا مي‌کردند و شروع مي‌کردند به درست و راست کردن موهای‌شان. همه بريده بوديم از خنده، خوب واقعيتش هم همين است که اصولأ ميانه‌ی آقايان با آيينه بهتر است.

يک چيزی که توی همين اجرا هم بود و از قرار خيلي گرفتاری جهاني‌ست اين است که تا يک کمي جلو و پشت موی آقايان بلند مي‌شود يک مدلي درستش مي‌کنند که شبيه به حرف Z انگليسي از آب درمي‌آيد. به نظرم دختری که داشت نقش قهرمان داستان را بازی مي‌کرد مدت‌ها با لباس مبدل رفته است توی جمع پسرانه چون تمام ريزه‌کاری‌های جلوی آيينه ايستادن‌ها و برس زدن‌هايش مو به مو شبيه بود به کارهای پسرها.


مدل لباس پوشيدن پسرها را هم به طور اساسي دست انداخته بودند. روايت‌شان اين بود که پسرها خودشان را خفه کرده‌اند که يقه‌ی هر نوع لباسي که مي‌پوشند بالا زده بشود، از کت و کاپشن تا تي‌شرت يقه‌دار. در ضمن عشق خوش تيپي‌شان گاهي مي‌زند بالا و توی گرما هم کاپشن مي‌پوشند بلکه بشود يقه‌اش را بدهند بالا.

آخرين تير را هم زدند که عبارت بود از ماشين پسرها. روايت ماشيني‌شان اصلأ حرف نداشت. مي‌گفتند اين جنابان کاپشن پوش ِ يقه بالا زده‌ی مو جلو داده که يک دسته مو هم از عقب سرشان زده بيرون سوار يک ماشيني مي‌شوند که بيشتر به درد کار بنايي مي‌خورد و اصولأ توی خيابان‌ ترجيح مي‌دهند با ماشين بياباني رانندگي کنند. حالا از همه چيز گذشته اما زبان هنری‌شان برای متلک گفتن بي‌نظير بود.


مي‌شود گفت اگر مراسم ديشب با همان قطعه به پايان مي‌رسيد آنوقت بايد همه‌‌‌ی آقايان به صورت سينه خيز از سالن مي‌رفتيم بيرون. خوشبختانه در دو آواز بعدی موضوع را عوض کردند، منتهای مراتب بعد از مراسم و توی خيابان هم صدای خانم‌ها مي‌آمد که دارند همان آواز مربوطه را مي‌خوانند.

خلاصه که جای همه‌ی خانم‌های عالم در مراسم فوق‌الذکر خالي بود چون گروه کر دختران استراليا هر خرده حسابي با پسرها داشتند در آن آواز تسويه کردند.

نظرات

پست‌های پرطرفدار