دو تا نکته

البته من متخصص ادبيات فارسي نيستم ولي به نظرم توی اين گزارش اسم Gold Coast را نبايد ترجمه مي‌کردند به ساحل طلا چون واقعأ مثل اين است که اسم خرمشهر را ترجمه‌اش کنند به Fresh City يا Cheery Cityيا خرم آباد ترجمه بشود به Fresh Settlement. از اينجور اسم ها توی خود ايران هم زياد داريم.

يک چيز خيلي مهمي هم توی همين گزارش از چشم گزارشگر اصلي پنهان مانده که اتفاقأ مهم‌ترين قسمت داستان است و آن هم موضوع غذای حلال برای توريست‌های عرب است و اينروزها خيلي از رستوران‌ها در تمام ايالت کوئينزلند عبارت "حلال" را روی در و ديوار نصب کرده‌اند که توجه مشتری‌های عرب را جلب کنند.

نظرات

پست‌های پرطرفدار