جشنواره

تا جايي که شنيدم امسال دومين سالي بود که مراسم هالووين (Halloween) در بريزبن برگزار مي‌شد. خيلي هم اتفاقأ به نظر مي‌رسد دارند رفته رفته پای جشن‌های متفاوت را در بريزبن باز مي‌کنند که همه‌اش منحصر نباشد به جشن‌ سال نو و دو سه تا جشنواره‌ی ديگر. برنامه‌ی آتش بازی هم که جزو لاينفک همه‌ی جشنواره‌ها‌ست.

خلاصه اين که در يکي از گوشه‌های شهر که اسکله‌ی قايق‌های تفريحي‌ست و از قرار منطقه‌ی آرامي هم هست کارناوال هالووين راه افتاد توی خيابان. چون همه‌ی برنامه‌های تفريحي مي‌افتد به ‌آخر هفته‌ها بنابراين هالووين بريزبن هم سه روز زودتر از روز اصلي‌اش که 31 اکتبر هست برگزار شد.

خيلي هم دور از انتظار نيست که يک روزی همين مراسم مذهبي خودمان توی ايران هم وجهه‌ی سرگرمي‌اش غلبه کند به وجهه‌ی عزاداری و تبديل بشود به يک جشنواره‌ی فولکلور. البته همينطوری هم نگاه مي‌کنيد واقعأ جشنواره هم هست چون بلاخره مردم توی خيابان‌های راه مي‌افتند، غذای‌شان را بيرون از خانه مي‌خورند و لباس خاص مي‌پوشند و يک جاهايي يعني توی يک شهرهايي مثل خرم آباد جا به جا توی شهر حوضچه‌های گل درست مي‌ککند که مردم خودشان را گل‌مالي مي‌کنند، در واقع چهره‌ی شهر و مردمش عوض مي‌شوند. واقعأ ماه محرم چيزی از يک جشنواره‌ی سنتي کم ندارد.

خوب اين هم از عکس‌ها که مربوط به ديروز عصر هستند.

نظرات

پست‌های پرطرفدار