علانم شستشوی عينک ری بن

چند روز پيش توی يک مغازه‌ای ديدم يک کارت کوچکي گذاشته بودند که مربوط بود به علائم مخصوص شستشوی لباس. گفتم در جريان‌تان بگذارم شايد مثل من همين يک دست ری بن را داريد و اگر خراب شد مي‌مونيد چي بپوشيد. حالا البته همينطور بي علامت هم شستيد به خودتان مربوط است ولي اصولأ برای شستن عينک ری بن حتمأ از علائم مخصوص شستشوی لباس استفاده کنيد. از ما گفتن.

خوب اين علامت‌هايي که يک فروند تشت دارند يعني شستشو. حالا خوب بود يک نهر آب يا يک خيابان هم کنارش بود که تکليف‌مان معلوم مي‌شد.

علامت اول که‌ دست کاکامون هم توی تشت هست و ديگر کاملأ مربوط به طرف‌های جهان سوم خودمان است يعني عينک ری‌ بن‌تان را با دست بشوييد و بالاترين حرارت بايد 30 درجه‌ی سانتيگراد باشد و ايضأ عينک را نسابيد يا نچلانيد. خدا از تقصيرات‌تان نگذره اگر عينک ری بن رو بسابيد يا بچلانيد چون آنوقت فردا چي مي‌پوشيد مي‌ريد بيرون؟ ضمنأ ما تا حرارت 50 درجه بلکه هم بيشتر عينک ری بن را مي‌پوشيم.

علامت دوم که يک عدد 30 هم دارد يعني مي‌توانيد عينک را در ماشين لباسشويي بشوييد و باز هم حرارت نبايد از 30 درجه بالاتر برود. آن عدد اگر کم يا زياد بود منظورش همون درجه‌ی حرارت محل اقامت عينک ری بن يعني حدودای آخر بهاره.

علامت سوم که يک انگاری سيني هم زير تشت گذاشتن يعني ماشين لباسشويي را بايد روی دور متوسط برای شستن و دور تند برای خشک کردن بگذاريد ولي وقتي عينک را برای شستن مي‌گذاريد توی ماشين با آن دور تندی که دارد حتمأ خودتان از عينک پياده شده باشيد چون سرتان گيج مي‌رود توی ماشين لباسشويي. کاکا عزيزم همين يه بار گوش بده! دفعه‌ی قبل دو روز رو بند بودی تا خشک شدی.

علامت چهارم يعني اصلأ عينک شما احتياج به شستن ندارد، حالا مي‌توني بگي مال آرنولد بوده، همون که خيلي سريشه، خودش قبلأ شسته برام.

حالا مي‌رسيم به علانم خشک‌ کردن که‌ يک مربع دارند و مربوط به ماشين لباسشويي هستند.

دايره وسط مربع يعني خشک کردن چرخشي، که مي‌شه همون بندری خودمون.

مربع و دايره و ضربدر روی همه‌اش يعني نچرخشي. يعني ببندنت به درخت و بندری پخش کنن، که ميشه شکنجه.

مربع و دايره و يک نقطه وسطش يعني چرخشي با حرارت کم، که مي‌شه اوايل رقص بندری که روی صندلي نشستي اما تکون مي‌خوری.

مربع و دايره و دو تا نقطه يعني چرخشي با درجه حرارت ملايم، که يعني پايه‌های صندلي داره کنده مي‌شه. خوب کاکا مجبوری روی صندلي وايسي برقصي؟

مربع با سه تا خط عمودی وسطش يعني خشک شدن روی بند، يعني آخرای بندری که ديگه پاهات کنده شده.

مربع با يک خط افقي وسطش يعني خشک شدن روی يک سطح صاف، در اين حالت داری مي‌ميری، يعني جام کردی، اما هنوز داری بندری مي‌رقصي. ولک تو ديگه مال کجايي؟

مربع با يک نميدايره وسطش به شکل پاکت يعني به چوب لباسي آويزان کنيد تا خشک بشود، يعني ولک مي‌خوای بگم آقات بياد؟ خوب برو خونه‌تون ری بن‌ رو بزن به جالباسي بخواب ديگه!

و علامت اتو. اتو با سه تا نقطه يعني اتوکشي با حرارت حداکثر 200 درجه‌ی سانتيگراد برای ری بن کتاني. منظور اينه که توی گرمای خرما پزون عينک ری بن يادت نره.

اتو با دو تا نقطه يعني حداکثر حرارت 150 درجه و برای ری بن‌های پشمي، يعني کاکا اگر خواستي از مرز رد بشي با پوست گوسفند ديگه عينک ری بن لازم نداری، ضمنأ نگي ولک بع، اون هم نداريم.

اتو با يک نقطه يعني حداکثر حرارت 110 درجه و برای ری بن ابريشمي، يعني کاکا اين يه بار رو گذشت کن با همين 110 درجه خشکش کن تا مهمونا برن بعدش برو بذارش رو هزار.

اتو با ضربدر يعني اتو نمي‌خواد، يعني همون سريش قبليه باز اومد سلام کرد گفت خودم برات اتو کردم.

و اما دايره يعني خشک شويي. اگر يک حرفي توی دايره بود يعني نوع خاصي از شوينده‌ها. يعني ولک خر نشي با عينک بری کارواش ها! کاکا اينروزا الکي تبليغات مي‌کنن.

دايره با ضربدر يعني نمي‌خواد، باز يعني همون سريش قبليه که گفته کاکا دست خودم که بود آب و روغن عوض کردم، کارواش هم رفته.

و آخرين علامت که يک مثلث هست با ضربدر يعني سفيد کننده لازم نيست چون ری بن سفيد تا حالا نيومده بازار.

مثلت خالي هم يعني شايد سفيد کننده بخواد، که يعني اگر هم ری بن سفيد اومده شايد مال زير آب باشه برا نهنگا. کاکا فکر
زير آب هم کردن که‌ يه چيزی باشه بپوشيم.

نظرات

پست‌های پرطرفدار