آبروداری ديني

حقيقتش بعيد مي‌دانم هيچ آدمي روی زمين باشد که به نبوغ باور نداشته باشد. بلاخره هم نبوغ وجود دارد و هم آدم نابغه. منتها چه فضيلتي در اين هست که يک بچه‌ی هشت نه ساله‌ی مثلأ نابغه آنقدری آموزش ببيند و از روی قدرت يادگيری‌اش دست آخر بنشيند برای مردم روضه بخواند اين را ديگر بايد نبوغش را شامل حال آن‌هايي ديد که بچه‌ی کوچک را واداشته‌اند به حرف زدن از چيزهايي که تفاوت از ياد گرفتن تا فهميدنش مثل تفاوت آسمان با زمين است.

نظرتان هر چه که هست خيلي هم محترم است ولي بلاخره يکي بايد در سازمان‌های مسئول در آموزش و پرورش يا دستگاه‌های عقيدتي جمهوری اسلامي از خودش بپرسد تربيت روضه‌خوان هشت ساله به چه درد حکومت و مردم مي‌خورد؟ چه سوز و گدازی خاصي لازم است يک بچه‌ی روضه خوان انجام بدهد برای درآوردن اشک مردم آن هم با استناد به وقايعي که به نظر علاقمندانش جنبه‌ی تاريخي دارند و ثابت شده هم هستند؟

امروز يکي از دوستانم يک نشاني‌ای در اينترنت داد که ببين چه خبر است؟ با اين روضه خوان هشت ساله اصولأ بايد تمام آموزش و پرورش مملکت را تعطيل کرد که نتيجه‌‌اش شده است چنين وضعي. حقيقتش حوزه‌های علميه را هم بايد تعطيل کرد چون وقتي توی يک کشوری در حوزه‌ی ديني‌اش يک نفر تفسير الميزان مي‌نويسد و از آن طرف بچه‌ی هشت ساله هم روضه خواني مي‌کند لابد اينروزها توی حوزه‌ی علميه‌اش دعواست که اصولأ حجره‌ محل زندگي محصل علوم ديني‌ست يا محل تربيت کاسب بازار روضه خواني‌ که بعد وردست هشت ساله هم برای محل کسب خودش درست کند!

از رئيس جمهور و وزرای عوام‌زده‌ی مملکت که بگذريم بلاخره توی ايران چهار تا آدم توی فرهنگستان علومش نشسته‌اند که رئيسش مثلأ فيلسوف است. اين چه وضع مسخره‌ای‌ست که اين‌ها هم حرف نمي‌زنند که بچه‌ی هشت ساله‌ چه دخلي به روضه خواني دارد؟ آخر اين چه آبروداری ديني‌ست برای نظامي که قرار است صاحب تفسير الميزان برايش آبروداری کند؟

نظرات

پست‌های پرطرفدار