آی خونه‌دار و بچه‌دار زنبيلو بردار و بيار

گفتم حالا نان خامه‌ای درست کردم عکسش را ببينيد. نان خامه‌ای شده که بيا به تماشا. از اين نان خامه‌ای کوچک‌هاست که آدم بايد چهار تا چهار تا بخورد بلکه بفهمد نان خامه‌ای خورده. دفعه‌ی بعد از آن‌هايي که خيلي فجيع بزرگ هستند درست مي‌کنم. آی عسل! آی خونه‌دار و بچه‌دار! نه که خيلي ورزش مي‌کني، حالا زنبيلو بردار و بيار!

نظرات

پست‌های پرطرفدار