آقای ابطحي چرا راه دور مي‌رويد تا زمان امير کبير؟

حالا البته دليلي ندارد که همينقدر طرز تفکر مدرن را هم از معممين انتظار نداشته باشيم که بلاخره به قلم آقای ابطحي هم بيايد که مايه کوبي هيچ ربطي به ورود جن به خون انسان ندارد. خيلي هم خوب است که خود ايشان که پيشروتر از مابقي حضرات هستند بلاخره از زبان امير کبير هم که شده درباره‌ی مذمت جهل و خرافه و رمالي و دعانويسي حرف بزنند، بخصوص که دوستان مکلای‌شان، ولو که به لحاظ نگاه سياسي هم با هم متفاوت باشند، هنوز به آنتن ماهواره مي‌گويند علمک شيطان!

انصافأ ابطحي به هر دليلي اين حرف‌ها را مي‌زند و حتي اگر به دنبال رأی جمع کردن برای آينده هم که باشد باز کار درستي انجام مي‌دهد. اما يک چيزی هست که خيلي خوب است آقای ابطحي درباره‌اش نظر بدهند که از قضا خيلي مهم‌تر از واکسن آبله و جن و اين حرف‌هاست.

آقای ابطحي در بخش عمده‌ای از دوران جنگ عهده‌دار مسئوليت‌های رسانه‌ای بوده‌اند و هيچ کسي نمي‌تواند ترديد کند که دستگاه تبليغاتي وابسته به جنگ نقش عمده‌ای در تهييج عمومي برای شرکت کردن در جنگ داشته و هنوز که هنوز است يک هفته‌ای همان شعارها فضای کشور را تسخير مي‌کنند. باشد، جنگ بوده و توی جنگ هم حلوا خيرات نمي‌کنند، ايشان هم المأمور والمعذور که کاری را که بهشان محول شده انجام بدهند. اما انصافأ همين حالايي که دارند درباره‌ی خرافه حرف مي‌زنند هيچ نگاهي هم به پشت سر خودشان مي‌کنند که ببينند آن همه جهل و خرافه‌ای که در دوران جنگ از دستگاه تحت اداره‌ی خود ايشان در جامعه منتشر مي‌شد چه کارها که نکرد که هنوز هم عوارضش را مردم دارند مي‌کشند؟

يعني آقای ابطحي همين حالا که احساس مدرن شدن بهشان دست داده آيا درباره‌ی همان دوران 8 ساله‌ی جنگ هم حرف مي‌زنند يا نه؟ يا باز مطابق رسم حکومت که قبل از انقلاب را اصولأ به رسميت نمي‌شناسد و آدمي هم اگر وجود داشته همين اهل حکومت فعلي بوده‌اند، ايشان هم ماقبل مدرن شدن خودشان مي‌رسد به دوره‌ی اميرکبير و رضاشاه؟

خيلي خوب است که آقای ابطحي درباره‌ی نوع نگاه رضاشاه به زن دومش هم تحشيه مي‌نويسند که: " وقتی این نوع نگاه رضاشاه به زن را از کتاب فرزندش می­خواندم، احساس کردم وقتی کسی چنین نگاهی به زن دارد، چه­ گونه دستور ممنوعیت حجاب در کشور را می­دهد؟"خيلي خوب است که بگويند شما که داريد مدرن نگاه مي‌کنيد چرا حجاب را اجباری کرديد؟ يا مردم را کتک مي‌زنيد؟ يعني کتک زدن مردم بابت لباس مال همين چند سال احمدی نژاد هست و باقي همه‌اش اوضاع درست بوده و يک سيلي هم به گوش مردم نخورده؟

خيلي واقعأ خوب مي‌شود که آقای ابطحي گاهي کارنامه‌ی خودشان را هم يک نگاهي بيندازند. حالا همه‌ی عوارض جنگ مال دور و اطرافيان ايشان نيست که اگر فيلم‌های دوران جنگ و حالای‌شان را نگاه کنيد از رنگ سر و صورت و اندازه‌ی هيکل‌شان متوجه مي‌‌شويد دچار فشار خون ناشي از چاقي هستند. خوب عوارض خرافه‌ پراکني‌های دوران جنگ که خود ايشان هم مأمور اجرايش بودند فقط افزايش چربي نيست، بيخانمان شدن آدم‌ها هم بوده تويش. حالا البته اگر قابل گفتن باشد برای ايشان.

آقای ابطحي خيلي خوب است که مدرن شده‌ايد، بلاخره! ولي شما هي خودتان را به کوچه‌ی علي چپ مي‌زنيد که ما نبوديم هيچ دردی را دوا نمي‌کند. همان خرافه‌‌های دوران جنگ حالا بعد از جنگ تبديل شده‌اند به رمال‌بازی‌های اينروزها. شما چرا راه دور مي‌رويد تا زمان امير کبير؟ مي‌خواهيد رأی جمع کنيد بکنيد منتها يادتان باشد ما مردم يادمان هست.

نظرات

پست‌های پرطرفدار