زين گزی اصفهان که به بنگاله رفته بود

امروز کلي خنده‌ام گرفت.

توی يک فروشگاهي ديدم کيسه‌ی برنج گذاشته‌اند برای فروش. اسم برنج يک چيزی بود که انصافأ غير از اين که بگوييد زبان هندی به لهجه‌ی اصفهاني هيچ معرفي ديگری برايش کارساز نيست.

حالا همين برنج را با عکس خدمت‌تان معرفي مي‌کنم. برنج "کوهينور".به اين مي‌گويند زين قند پارسي که به بنگاله مي‌رود، بلکه هم زين گزی اصفهان که به بنگاله رفته بود!

نظرات

پست‌های پرطرفدار