مژده که داروی کمردرد رسيد

ما يک فاميلي داريم اصلأ مصری‌ست از قديم هميشه يک دوايي داشت برای کمردرد که امروز من روی اينترنت پيدايش کردم.

اگر کمر درد مفرط داريد نسخه‌اش اينه که بايد هر هشت ساعت يک بار دارويي رو که آدرس مي‌دهم مصرف کنين. حتمأ يک شال بلند هم ببنديد دور کمرتون که کمرتون گرم باشه. اگر شال رنگي هم باشه زودتر شفا پيدا مي‌کنن. ورد مربوطه هم اين جاست البته مي‌نويسمش که بخونيدش و فوت کنين به خودتون. اون کنارهای صفحه هم گذاشتمش محض احتياط.

Es--es--esalaamu alaykum
Esalaamu alaykum

Baad issalam
yahla L Lkalam
Nisher Niduuq hubbi w gharam
Dal hayaa halu
yalla bina yalla
nuh dun ilayaam!
Esalaamu alaykum

Ana 'albi sallm yahabibi
ruddissalaam
Wif tahli 'albak yahabibi
winsa L Khisam
Hibwi r'us hanni
iwea tibed eanni
Hot idek yalla
dassalaam l'allah
La kifaya enaad!
Esalaamu alaykum
Maddumi shu'ak 3ala shu'i
'arrab ya wald*--ah
wihlawi ya dinya wru'i
baedil beead--ah
Fenrumushak khudnii
witaela fi hudni
Dahka maea ghamza
Lazar ma3a hamsa
Kullu yab'a tamam
Esalaamu alaykum
Ana bass 3ayzak tiddini habbit** hanaan—ah
wib ahla hubb
tnassini murri zaman--ah
Law ghilitt 3atibni
mish tiruh witsibni
Yala ya wahishni
3ish 3ayyashni
mish tibat za3laan!
Esalaamu alaykum
Baad issalam
yahla L Lkalam
Nisher Niduuq hubbi w gharam
Dal hayaa halu
yalla bina yalla
nuh dun ilayaam!
Es--es--esalaamu alaykum

نظرات

پست‌های پرطرفدار