واقعأ باور نمي‌کنيد؟

فرمانده نيروی انتظامی تهران از خانواده‌ های معتادان خواسته تا افراد معتاد در خانواده‌شان را برای مداوا و ترک هر چه‌ سريعتر به ‌مراکز درمانی و بازپروری معرفی کنند، در غير اين صورت، با آن‌ها به عنوان "معتادمجرم" برخورد مي‌شود. اسمش را هم گذاشته‌اند طرح بزرگ ملی "نجات" برای ساماندهی ۳۰۰ هزار معتاد پرخطر تزریقی.

گفته‌اند که امسال شمار مراکز درمان اعتیاد وزارت بهداشت از ۲۹۳ مرکز به ۵۸۰ مرکز و مراکز درمان اعتیاد سازمان بهزیستی نیز از ۴۲۱ مرکز به حدود ۷۷۰ مرکز خواهد رسید. اما آدم فکر مي‌کند يک کساني دارند پليس را بدنام مي‌کنند. چرا؟ اعداد و ارقام را ببينيد.

فکر کنيد همين فردا تعداد مراکز درماني برسد به مجموع آن دو عدد يعنی 1350 باب. آن عدد 300 هزار را تقسیم کنید به این عدد. مي‌شود بيشتر از 222 معتاد به هر بيمارستان. معتاد را که سرپايي مداوا نمي‌کنند که آن هم که پر خطر باشد! يعني آنطوری که گفته‌اند پلیس محله به محله وارد شده و روزانه یک محله از تهران را پاکسازی مي‌کند هر روز بين ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر را مي‌فرستد به اين مراکز.

در واقع برای جمع کردن 300 هزار معتاد (فقط هم تزريقي) که هر روز 250 تای‌شان را هم بگيرند به 1200 روز وقت لازم است، يعني 3 سال بدون وقفه، عيد و عزا هم بروند معتاد بگيرند. اين از اين طرف داستان.

از آن طرف داستان تعداد انگشت شماری از بيمارستان‌ها تهران مي‌توانند از جنبه‌ی اسمي نزديک به تعداد واقعي تخت‌های‌شان بيمار بپذيرند. تازه که خيلي‌های‌شان اصلأ 60-70 تخت بيشتر ندارند. اين سايت را ببينيد که باورتان بشود. اين اعداد و رقم‌‌ها مربوط است به 1350 مرکز درماني. اما همين ديروز که طرح شروع شده فقط 714 مرکز درماني وجود دارد. لابد هم ديده‌ايد که پروژه‌های بيمارستان‌ سازی چقدر طولاني هستند. يعني با اين تعداد مراکز درماني موجود هر روز حدود 420 معتاد را مي‌خوابانند و 1200 روز هم طول مي‌کشد تا معتادان پر خطر تزريقي جمع آوری بشوند. کم خطرها و اکستسي‌ها و باقي هم فعلأ به سلامت.

کجا قرار است اين معتادان را بخوابانند و درمان کنند؟ چطور ممکن است اين چهار تا عدد را ضرب و تقسيم نکنند و آمار بدهند؟

واقعأ باور نمي‌کنيد يک نفر يا يک گروه دارند نيروی انتظامي را دست مي‌اندازند؟

نظرات

پست‌های پرطرفدار