زهی خيال باطل

حالا گفته باشم که کار نشد ندارد و زهی خيال باطل که اگر بلد نيستيد شيرينی و کيک بپزيد زودی مراجعه کنيد به کيف پول مبارک و تا تهش را درنياورده‌ايد از آن چشمپوشی نکنيد ... خيال باطل نفرماييد چون من اينجا چهار چشمی حواسم هست که‌ يک راهی پيش پای‌تان بگذارم که شيرينی خون‌تان کم نشود و در ضمن شيرينی طبيعی به خوردتان بدهم.

در ادامه‌ی زهی خيال باطل تشريف ببريد خرمای خيلی ارزان درجه‌ی دو يا سه، اگر هم نبود پنج يا شش بخريد که اصلأ به لعنت خدا هم نيارزد.


من الان چند تا درجه‌ی چهارش را گذاشته‌ام توی يک ظرف که قيافه‌ای گرفته‌اند. همان قبلی‌ها هستند. ببينيدشان. ايناها ...بعد يک دانه پسته، نه يک کيلو، دقيقأ يک دانه پسته را خرد کنيد. اگر پسته نبود تخمه‌ی آفتابگردان هم همان کار را می‌کند و می‌توانيد سه چهار دانه تخمه‌ی آفتابگردان را بگذاريد کنار دست‌تان.يک کمی زيره هم بگذاريد همان کنار دست‌تان. يک نخود دارچين هم باشد همانجا.و کنجد هم خيلی لازم است.من چند تا پر نارگيل هم گذاشته‌ام ولی شما خودتان فکر کنيد اگر اوضاع مساعد است اقدام کنيد برای نارگيل. لطفأ هم همان دو تا پر کافی‌ست. من زيادتر گذاشته‌ام برای چند تا شيرينی.


در ادامه‌ برويد خرماها را کمی گرم کنيد، يا بگذاريد توی مايکروويو برای 10 ثانيه يا توی يک کاسه و روی اجاق، يک جوری که بويش بلند نشود از زور سوختگی. بعد که گرم شدند چند تايی‌شان را به هم ورز بدهيد و مثل يک توپ درشان بياوريد. بعد، پسته يا تخمه و زيره و دارچين و نارگي را بگذاريد وسط خرماهای توپی شده و دوباره توپ را بازسازی کنيد.

دست آخر توپ را بغلطانيد توی کنجدها. خلاص.می‌شود توپ خرمايی.يک دانه‌اش را که ببريد سر کارتان از صد تا شکلات بهتر است. ارزان‌تر هم از آب درمی‌آيد و در ضمن الکی هم شکر مصنوعی به خورد خودتان نداده‌ايد. ضمنأ اين که چه چيزی بريزيد توی توپ خرمايی‌ها به خودتان و ذائقه‌تان بستگی دارد و دستورش از آسمان نازل نشده. لابد کلی چيزهای خوشمزه‌تر هم هست.

زهی خيال باطل که من بگذارم شما تنبلی کنيد در شيرينی پزی.

نظرات

پست‌های پرطرفدار