جمعه برای زندگی

صدای کامپيوتر رو زياد کنين ... يعنی راه نداره ...

بعد ...

بامءنه بچ موءل قاسم خان ... وی وی پشتیء بی ياراء
بامءنه بچ موءل قاسم خان ... وی وی پشتیء بی ياراء

وی وی وی وی...

شهءرين گءل ماء چوو ... شهءرين گءل ماء چوو،
شایء سوءسن خاءوا ... شهءرين گءل ماء چوو،

ببينيد موسيقی کردی ايران در بين اروپايی‌ها چه اثری دارد. دست زدن‌شان همراه با گروه را ببينيد.

اين را که می‌شنويد مربوط است به کامکارها و اسم آهنگی که می‌خوانند "قاسم خان" است که همينجا در بريزبن هم اجرايش کردند. اجرايی که می‌بينيد مربوط است به جشن جايزه‌ی صلح نوبل که فردای اهدای جايزه به شيرين عبادی انجام شد.
و اما باقی مطالب اين هفته "جمعه برای زندگی":

سپنتا (نيوزيلند): باغ گياهشناسی اوتاگو

پرشين سعيد واقفی: علی دایی با طعم گس ارشاد

پرستو محسنی: جزئيات يا لنز

علی آزموده: آداب فيلم ديدن

معين: موسيقی رپ. هم خنده داره هم اشک درمياره

محسن هم که مريض است.

نظرات

پست‌های پرطرفدار