مجازات و کنفرانس، اوج هماهنگی

باور کنيد يک بابايی توی دم و دستگاه قضايی ايران دارد موش می‌دواند و قاه قاه می‌خندد. يعنی به نظرم اينطور می‌رسد که يک آدمی همينطور نشسته است و دارد مطابق با برنامه‌های جهانی که در مورد حقوق زنان برگزار می‌شود هی دسته گل به آب می‌دهد و می‌گذارد توی کاسه‌ی حضرات.

فکر کنيد از ديروز که کنفرانس بين المللی فمينيزم در بريزبن دارد برگزار می‌شود و خيلی هم خبرهايش رسانه‌ها را پر کرده، توی ايران هم به طور کاملأ هماهنگ، برداشته‌اند فعالان حقوق زنان را مجازات کرده‌اند. يعنی انصافأ هر دقيقه به خودشان سور می‌زنند. واقعأ اوج هماهنگی‌ست و از اين بهتر نمی‌شود.

امروز داشتند توی راديوی سراسری استراليا با رئيس کنفرانس درباره‌ی مجازات خانم‌های فعال حقوق زنان در ايران حرف می‌زدند. خيلی هم برايم عجيب بود که اين همه سريع باخبر بودند.

گفتم بنويسم لااقل باخبر باشيد.

خلاصه که کنفرانس بين‌المللی فمينيزم 2008 دارد در همين شهر خودمان، بريزبن، برگزار می‌شود که برنامه‌هايش اينجاست و خلاصه‌ی مقالاتش هم اينجا. فهرست بعضی از وبلاگ‌ها و وبسايت‌های مرتبطش هم اينجاست.

چند تايی از روزنامه نگاران استراليايی که از دوستانم هستند بخش رسانه‌ای کنفرانس را اداره می‌کنند. اگر داريد در همين موارد درس می‌خوانيد و تحقيق می‌کنيد و از طريق وبسايت کنفرانس نتوانستيد به مقاله‌ی يا آدم خاصی دسترسی پيدا کنيد خبر بدهيد که کمک کنم.

نظرات

پست‌های پرطرفدار