از زندان به کنگره
دو ماه ديگر هشتمين کنگره ی جهاني شکسپير در بريزبن برگزار مي شود. به عنوان روزنامه نگار برای من هم دعوتنامه فرستاده اند که در برنامه هايشان شرکت کنم، البته مثل اين است که قرار باشد برای يک غير ايراني بخواهيد اشعار مولوی يا حافظ را معنا کنيد، شکسپير را هم بدون فرهنگ انگليسي اش نمي شود شناخت، من هم چنين سابقه ای در شکسپير شناسي نداشته ام، هر چه مي دانم از همان ترجمه های فارسي بوده که خوانده ام، خلاصه اين که برايم جالب است که ببينم آن جا چه مي گذرد و چطور يک کنگره ی جهاني را برگزار مي کنند حالا که فرصت از نزديک ديدن را خواهم داشت
اما يک چيزی همين امروز در خبرنامه شان ديدم که زيادی حيرت انگيز بود برايم. يکي از سخنرانان کليدی کنگره "انور ابراهيم" معاون سابق "ماهاتير محمد" نخست وزير سابق مالزی بود که تحت عنوان انجام عمل لواط چند سالي را در زندان گذراند. البته بسياری معتقد بودند که برخورد با انور ابراهيم به دليل مخالفت او که اساسأ اسلامگراست با سياست های ماهاتير محمد بود. طرفدارانش حتي تا تشکيل کمپين بيت المللي برای آزادی او هم پيش رفته بودند. بعد از آزادی از زندان در سال 2004 مدتي به آلمان رفت و فعلأ هم در دانشگاه جانز هاپکينز در
موسسه (مدرسه) مطالعات پيشرفته بين المللي به عنوان پروفسور در اسلام شناسي دارد تحقيق مي کند. اين همان موسسه ای است که فوکوياما هم در آنجاست
اگر حوصله اش را داشتيد اين دو نامه ی انور ابراهيم به ماهاتير محمد درباره ی شايعاتي که درباره اش گفته مي شد را بخوانيد جالب هستند
به هر حال اين سخنراني انور ابراهيم را اگر رفتم مي نويسم چه ها گفت. بايد ديد باز هم شگفتي دارد اين کنگره يا نه؟

نظرات

پست‌های پرطرفدار