فوتبال فضايي
يک شهر کوچکي بين ريودوژانيرو و سائوپائولو (يا به قول برزيلي ها سان پائولو) هست به نام "سو ژوزه دوس کامپوس". شهر کوچکي هست اما به شدت معروف و به دو دليل. يکي اين که بهترين دانشکده ی روزنامه نگاری برزيل در همين شهر و در شعبه ی دانشگاه سان پائولو هست و دوم اين که مرکز فضايي برزيل در همين شهر قرار داره
من يک قراری برای بازديد از مرکز فضايي برزيل داشتم. آن خانمي که راهنمای بازديد بود همان اول ورود بردم به موزه ی مرکز. آدم که از موزه بازديد مي کند مي فهمد اين ها برای انجام دادن يک کار جديد چقدر برنامه ريزی مي کنند تا مردمشان با آن طرح جديد آشنا بشوند. فيلم و بروشور و کتاب و خلاصه هر چه بشود يک تازه وارد را به سرعت با موضوع آشنا کند آن جا گذاشته بودند. همه جا هم پر از پرچم برزيل بود که احساسات ملي بازديد کننده ها را تحريک بکنند
يک چيز جالبي هم برايم پيش آمد که هفته ی گذشته خيلي يادآوري ام شد. يک افسر خيلي خوش تيپ با بوی يک ادکلن اساسي وقت نهارخوردن آمد با آن خانم راهنما سلام و احوالپرسي کرد. من هم به آن افسر معرفي شدم، با هم دست داديم و يک احوالپرسي مختصری کرديم. خانم راهنما گفت ايشان يکي دو سال ديگر عازم مسافرت به فضا هستند. گفتم توپ فوتبال هم مي بری، گفت من که مي روم انگار فوتبال هم رفته به فضا، و خداحافظي کرد و رفت
حالا که عکس های مارکوس پونتس رو ديدم يادم آمد اين همان افسر خوش تيپي بود که در مرکز فضايي با هم احوالپرسي کرده بوديم

نظرات

پست‌های پرطرفدار