مسلمانان معترض، مسلمانان عجيب
دو ماه پيش -شايد هم کمي بيشتر- يک قايق حامل پناهندگان پاپوآيي (که متعلق به اندونزی هست و با آن پاپوآ گينه ی نو فرق دارد) وارد يکي از جزاير استراليا شدند و به دليل بدرفتاری دولت اندونزی با پاپوآيي ها تقاضای پناهندگي کردند. بعد از کش و قوس های ديپلماتيک بلاخره دولت استراليا به آن ها پناهندگي موقت داد
دوشنبه ی گذشته يکي از روزنامه های جاکارتا يک کاريکاتور از جان هوارد( نخست وزير) و الکساندر داونر (وزير خارجه) استراليا چاپ کرد که هر دو یه شکل دينگو (که يک جانور استراليايي و شبيه به سگ هست) در حال عمليات فلان بودند. کاريکاتور را اينجا ببينيد. کاريکاتور را در صفحه ی اول هم گذاشته بودند. همين اندونزیايي های مسلماني که در اعتراض به کاريکاتورهای دانمارکي کشته هم دادند
امروز روزنامه ی استرالين يک کاريکاتور چاپ کرده به همان مضمون و همان شکل و فقط تصاوير را عوض کرده و تصوير سوسيلو بنگ بنگ يودويونو (نخست وزير اندونزی) را گذاشته جای تصوير هاوارد. اين را هم اينجا ببينيد
نتيجه اين که بعد از آن کاريکاتور جاکارتايي در استراليا خبری از تهديد و اين ها نشد و در مصاحبه با هاوارد و داونر هم هر دو گفتند بي مزه بود و آن ها آزادند که نظرشان را بگويند. اما از امروز که اين کاريکاتور در استراليا چاپ شده دو تا تهديد برای منفجر کردن سفارت استراليا در جاکارتا منتشر شده. همين حضرات مسلمان اندونزيايي در بزرگترين جمعيت اسلامي در جهان
آدم خنده اش مي گيرد که اين ها خودشان اول گند مي زنند به ديگران اما طاقت ندارند همان را هم بشنوند

نظرات

پست‌های پرطرفدار