مي زنم با تيشه توی سرت
حالا يک چيزی مي نويسم که به ياسر کراچيان برمي خورد. اما نشاني نوشته ام را هم مي دهم که خودش برود ببيند يا کسي را بفرستد ببيند که راست مي گويم يا نه
چند روز پيش ابطحي در نوشته اش در مدح آقای ططری که به قول ايشان " نماینده ی وطن پرست سابق کرمانشاه" هم هستند نوشته بود که: " (ططری) بعد هم توضیح زیبایی داد که اسامی شهرهای مرزی حتما باید فارسی باشد و الا در طول تاریخ مورد طمع قرار می گیرد" و بعد هم آقای خاتمي در تأئيد حرف آقای ططری يک خاطره ای درباره ی اروند رود گفته بودند، خودتان نوشته را بخوانيد
البته خدا اموات آقای ططری را بيامرزد که توانست نام کرمانشاه را دوباره به اين استان برگرداند اما حالا نشاني بدهم به ياسر عزيز که ببيند آدم در ايران برای به کرسي نشاندن حرفش بايد مثل آقای ططری باشد که اگر ديد حرف حساب حالي مقامات نمي شود با توجه به سابقه ی استفاده از بعضي ابزارها آن طور که شنيده ام بگويد با تيشه مي زنم توی سرت
يک کتابي هست به نام فرهنگ نام های پرندگان در لهجه های غرب ايران نوشته ی دکتر مکری (اميدوارم اشتباه نکرده باشم اسم نويسنده را). ايشان کرمانشاهي و همشهری همين آقای ططری هستند. در مقدمه حدود بيست صفحه ای همان کتاب ايشان به طور مفصل به اين نامگذاری بيجای کرمانشاه به باختران اشاره کرده اند که حتي در زمينه های علمي هم تأثير مي گذارد، کاملأ هم توضيح داده اند که نه تنها اين نامگذاری باعث از دست رفتن گذشته ی تاريخي آن منطقه مي شود بلکه اصلأ باختران از نظر لغوی هم مي شود شرق، توضيحاتشان به خصوص درباره ی شرق خيلي جالب است. کلي هم ادله آورده اند. کتاب ايشان قبل از نماينده شدن آقای ططری منتشر شده بود. در محافل علمي هم خيلي سر و صدا کرد که چقدر موشکافانه به موضوع اسامي پرداخته است در کنار آن هشدار برای تعويض اسم استان
اين کتاب سراسر علمي آنقدری که آقای ططری با تيشه اش کار را راه انداخت نتوانست کاری از پيش ببرد و حالا هم آقای ططری شده اند " نماینده ی وطن پرست سابق کرمانشاه". مي خواهم بگويم که اگر خبر داشته باشيد چه در مملکت مي گذرد آنوقت باورتان مي شود که همين آقای ططری به درد قانون تصويب کردن مي خورد نه امثال آن آقای دکتری که نشسته با دليل و خيلي قبل از آقای ططری به اين نامگذاری ايراد گرفته. انگار در گفتگو با مقامات در ايران با اين "مي زنم با تيشه توی سرت" بهتر کارها راه مي افتد، اثبات وطن پرستي هم به همچنين

نظرات

پست‌های پرطرفدار